جلسه تخصصی

جلسه تخصصی گروه ریاضی ناحیه ٢ ارومیه

گروه ریاضی ناحیه ٢ ارومیه،

 روز یکشنبه ۴/٢/٩٠ راس ساعت ١۶:٣٠

در سالن پژوهشسرا جلسه تخصصی خواهد داشت.

/ 0 نظر / 39 بازدید