تبریک عید غدیر

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

عید غدیر برهمکاران مبارک

/ 0 نظر / 14 بازدید