تبریک سال نو

روز ها نو نشده کهنه تر از دیروز است

گر  کند یوسف زهرا نظری نوروز است

ای خدا کاش شودسال نوام عید فرج

که نگاهم نگران منتظر آن روز است

حلول سال نو بر تمای دوستان و همکاران فرهنگی خصوصا همکاران ریاضی مبارک باد

 

/ 0 نظر / 10 بازدید