توزیع سؤالات هندسه ی تحلیلی کنکور در 7 سال گذشته

 

باتشکر ازمهندس احسان ایزدپناه / دبیر هندسه تحلیلی
 

عنوان
83
84
85
86
87
88
89
بردار
1
2
2
1
1
1
1
خط و صفحه
2
1
2
2
2
2
2
مقاطع مخروطی
3
2
2
1
2
1
2
ماتریس، دترمینان، تبدیلات
1
1
2
1
2
2
2
ماتریس وارون، دستگاه معادلات
0
2
0
4
1
2
1
 

/ 0 نظر / 14 بازدید