هشتاد نکته مهم در یک تدریس موفق

 

 

3-
زمان در جلسه تدریس را در نظر داشته باشیم تا با کمی یا زیادی
وقت مواجه نشویم.

 

4-
وقت کلاس را به مطالب بیهوده و کم فایده صرف
نکنیم.

 

     

5-
سعی
کنیم ساعت تدریس را تغییر ندهیم.

 

6-
به
هنگام تدریس، نشاط روحی و عاطفی خود را حفظ
کنیم.

 

7-
با
خوشرویی تدریس کرده و چهره بشاشی داشته باشیم.

 

8-
احساسات و
عواطف فراگیران را جریحه‌دار نکنیم.

 

9-
تلاش کنیم فضای عاطفی
بوجود آوریم.

 

10-
سعة صدر داشته باشیم و
از فضل فروشی بپرهیزیم.

 

11-
وفای به عهد خوش قولی و
تواضع در تدریس را از یاد نبریم.

 

12-
به هنگام تدریس ، آرامش
خود را حفظ کنیم.

 

13-
از قضاوت ناصحیح نسبت به
فراگیران پرهیز کنیم.

 

14-
اشتباهات خود را توجیه
نکنیم.

 

15-
از علماء، بزرگان و
شخصیتهای دینی با احترام نام ببریم.

 

16-
از به کاربردن کلمات
خارج از نزاکت بپرهیزیم.

 

17-
پرگویی نکنیم، در واقع
آنقدر بگوئیم که می‌توانیم بشنویم.

 

18-
رازدار و محرم اسرار
فراگیران باشیم.

 

19-
از تعصب بیجا
بپرهیزیم.

 

20-
از فراگیران توقعات بیش
از اندازه نداشته باشیم.

 

21-
رسا و روان بودن کلمات و
جملات را رعایت کنیم.

 

22-
از داشتن تکیه کلام
پرهیز کنیم.

 

23-
در تدریس ذوق و سلیقه را
به کار ببریم.

 

24-
آرام و شمرده تدریس
کنیم.

 

25-
ساده تدریس کنیم اما
عمیق.

 

26-
در املاء کلمات دقت کنیم
و کلمات را صحیح روی تابلو بنگاریم.

 

27-
ذوق و استعداد فراگیران
را شناسائی و هدایت کنیم.

 

28-
بین فراگیران رقابت سالم
و مثبت ایجاد نمائیم.

 

29-
در برخوردها عدل و انصاف
را رعایت کنیم.

 

30-
به فراگیران توجه و نگاه
یکسان داشته باشیم.

 

31-
با فراگیران همدردی
کنیم.

 

32-
از تشویق به موقع غافل
نشویم.

 

33-
سخن فراگیران را بی مورد
قطع نکنیم.

 

34-
کارها و فعالیت‌های
مربوط به کلاس را بین فراگیران تقسیم و به آن‌ها مسئولیت
دهیم.

 

35-
در هنگام موعظه، خود را
مخاطب اصلی قرار دهیم.

 

36-
مقررات محیط آموزشی را
رعایت کنیم و به آن احترام بگذاریم.

 

37-
سعی کنیم کردار و رفتار
بدی از خود نشان ندهیم.

 

38-
پیش از تدریس از مسؤلین
آموزش شناختی اجمالی از وضعیت ، موقعیت و سطح معلومات فراگیران بدست
آوریم.

 

39-
بیش از اندازه در کار
فراگیران ، خود را دخالت ندهیم.

 

40-
به کار خویش ایمان
واعتقاد قلبی داشته باشیم.

 

41-
سعی کنیم شخصیت علمی و اجتماعی خویش را پیش فراگیران سبک
نکنیم.

 

42-
مقررات خشک و افراطی را
از کلاس دور کنیم.

 

43-
نسبت به فعالیت فراگیران
بی توجهی و بی تفاوت نباشیم.

 

44-
در تدریس از گروه گرایی
و خط بازی خودداری کنیم.

 

45-
بر موضوع درسی تسلط و از
آن اطلاع کافی داشته باشیم.

 

46-
در افزایش آگاهی‌ها و
محتوای علمی و درسی خود بکوشیم.

 

47-
به سؤالات فراگیران با
لحن خوب و مناسب پاسخ دهیم.

 

48-
مطالعه پیش از تدریس و
آمادگی قبلی جهت تدریس داشته باشیم.

 

49-
برنامه‌ریزی درسی داشته
باشیم.

 

50-
از ابتکار و خلاقیت در
تدریس استفاده کنیم.

 

51-
از روش‌های تدریس و نحوه
به کارگیری آن‌ها آگاه باشیم.

 

52-
به کیفیت شروع ادامه و
پایان درس توجه داشته باشیم.

 

53-
به هنگام تدریس مطالب،
تنوع را فراموش نکنیم.

 

54-
از تجربیات درسی و تدریس
دیگران استفاده کنیم.

 

55-
در هر درس مطالب نو و
تازه‌ای بیان کنیم.

 

56-
سعی کنیم فراگیران در
ارتباط با درس فعالیت عملی داشته باشند.

 

57-
فراگیران را نسبت به
یادگیری درس تشنه کنیم.

 

58-
در صورتی که احساس خستگی
در چهره فراگیران مشاهده کردیم. از ادامه تدریس خودداری
کنیم.

 

59-
سعی کنیم همواره اشکالات
تدریس خود را رفع کنیم.

 

60-
موضوع وعنوان درس را در
ابتدای تدریس مشخص و بازگو کنیم.

 

61-
درس را مرحله به مرحله
تدریس کرده و از شاخه به شاخه پریدن بپرهیزیم.

 

62-
بیش از اندازه معمول به
جزوه کتاب یا متن درس نگاه نکنیم.

 

63-
از طرح شبهات و اشکالات
بدون جواب بپرهیزیم.

 

64-
جمع بندی درس را در
انتها فراموش نکنیم.

 

65-
از داشتن لحنی یکنواخت و
تن صدای ثابت بپرهیزیم.

 

66-
در هنگام تدریس ، در یک
مکان ثابت توقف نکنیم.

 

67-
دقت کنیم تمرین‌ها یا
مسائل (تکالیف) در حد توان فراگیران باشد.

 

68-
در هنگام تدریس حتی
الامکان از مثال استفاده کنیم.

 

69-
در هنگام تدریس از وسایل
و امکانات آموزشی موجود حداکثر بهره را ببریم.

 

70-
خلاصه درس را در انتهای
تدریس بازگو و از فراگیران نیز بخواهیم.

 

71-
ظاهری آراسته و منظم
داشته باشیم و در نظر بگیریم که زیبایی، سادگی است.

 

72-
در کارهایمان نظم داشته
باشیم تا الگویی مناسب برای فراگیران باشیم.

 

73-
نتایج آزمونها را بررسی
کنیم تا نقاط ضعف و قوت را بیابیم.

 

74-
در هنگام خشم، بر
احساسات و عواطف خود غلبه کنیم.

 

75-
در تمام کارهای خود،
قاطعیت و برش داشته باشیم.

 

76-
فراگیران را در بالا
رفتن از نردبان علم و دانش یاری کنیم.

 

77-
در هنگام تدریس سعی کنیم
تمام توجه فراگیران را به خود جلب کنیم.

 

78-
فرصت انتقاد از خود را
به فراگیران بدهیم.

 

79-
از اینکه نسبت به
پاسخگویی به برخی از سؤالات قادر نیستیم، هراس به خود راه ندهیم و به راحتی اقرار
کنیم که پاسخ آن را نمی دانیم.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید